Warunki rezerwacji w hostelu Good Times House

Warunki rezerwacji

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Regulamin reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi świadczone przez obiekt Good Times House

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Podmiotem świadczącym usługi jest firma: Rabkoland Wanda Wiecha F.U.H.P z siedzibą w Katowicach przy  ul. Słowackiego 16 o nr. NIP:9540011408.

2.  Konto bankowe do obsługi płatności internetowych od klientów prowadzone jest w banku Silesia pod nr. 02 8437 0002 0010 0134 3875 0001

3.   Przyjmowanie płatności gotówkowych odbywa się w obiekcie. Obiekt wystawia potwierdzenie otrzymanej płatności.

4.  Wszelkie zapytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: book@goodtimes.house

 

II. REZERWACJA

1. Rezerwacji w obiekcie Good Times House można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.goodtimes.house jak i również mailowo pod adresami book@goodtimes.house i info@slowackiego16.pl  oraz telefonicznie pod numerem +48793827127

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe.

 

III. OPŁATY, REZYGNACJE, REKLAMACJE

1. Dla poszczególnych usług obiekt Good Times House oferuje wybrane sposoby płatności spośród:

– płatność przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji

– płatność przez system Przelewy24 dokonując rezerwacji przez stronę internetową: https://www.goodtimes.house/pl/rezerwacja

– płatność gotówką w recepcji Obiektu.

2. Klient może wybrać sposób płatności spośród dostępnych powyżej opcji.

3. W celu prawidłowego wykonania płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Obiekt dla płatności przelewem na konto bankowe Obiektu oraz płatności na miejscu w obiekcie.

4. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Obiekt przypadki nadużyć będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

5. Po dokonaniu płatności nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy. 

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: book@goodtimes.house.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.

3. Obiekt rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2021 r.

2. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.